دستگاه بریان باکس ذغالی
beryan123

در ایعاد مختلف

6 سیخ ، 12 سیخ

استیل و فلز

شیشه نشکن

سیستم روشنایی

فن بلوبر

ذغالی و گازی

چهار موتوره

دارای تابلو برق کنترل دستگاه

چرخدار و پایه دار

سیستم کنترل از راه دور

زنبیل خرید