فر-طباخی و اجاق نان گرمکن
tabakhi

فر طباخی

چرخدار و پایه دار

قابل جابه جابب

متریال فلز ، شیشه ، استیل

سخت کپسولی و گاز شهری

استفاده از پلوجوش سیار در فر

امکان سفارش سازی در ابعاد مختلف

مناسب طباخی های بزرگ و کوچک

اجاق نان گرمکن

متریال استیل

پایه دار و چرخدار

نوصفحه چدنی

سوخت شهری و کپسولی

ابعاد و اندازه های مختلف

زنبیل خرید