پایتو هیتر ایستاده مخصوص فضای باز
hiter

متریال استیل و آهن

دارای جرقه زن

تابش حرارت به قطر دو متر

قابلیت استفاده در فضای باز

استفاده در کافه و رستوران

بالاترین کیفیت

پایه دار

سوخت کپسولی و شهری

اقتصادی

زنبیل خرید